петък, 22 октомври 2010 г.

Приказки за програмисти

Иванчо - приказки за програмисти…

На Иванчо са му дали 3 ябълки.
Той е изял 2.
Колко ябълки има Иванчо?
Мислите си че 1?
Ама никъде не е казано, колко ябълки е имал Иванчо преди да му дадат 3-те.
Извод - нулирайте си променливите!

Иванчо има 3 ябълки. Дали му още 3. Той изял 2. Колко ябълки има Иванчо?
4? Неееееееееее! 6! Двете ги е изял един ден по рано.
Извод - синхронизирайте си нишките!

Иванчо имал 5 ябълки. Изял 2. Колко са му останали?
3? Нееее! Той не е ял свои ябълки! Пак има 5!
Извод - защитавайте си адресното пространство!

На Иванчо му дали 3 ябълки. Той ги изял.
На другия ден дошли да му ги искат, защото били дадени само за съхранение.
Извод - четете си спецификацията.

неделя, 10 октомври 2010 г.

10/10/10

October 10, 2010 = 10/10/10 = 101010 (binary) = 42 (digital) = the Answer to the Ultimate Question of Life, The Universe, and Everything.

събота, 9 октомври 2010 г.

Boobilicious ASCII Art

Perfect Breasts
(o)(o)

Fake Silicone Breasts
( + )( + )

High Nipple Breasts
(*)(*)

Big Nipple Breasts
(@)(@)

A Cups
oo

D Cups
{ O }{ O }

Wonder Bra Breasts
(oYo)

Cold Breasts
( ^ )( ^ )

Lopsided Breasts
(o)(O)

Pierced Breasts
(Q)(Q)

Hanging Tassels Breasts
(p)(p)

Flat-Against-The-Shower-Door Breasts
( - )( - )

Android Breasts
|o||o|

Porn Star Breasts
($)($)