вторник, 28 юли 2015 г.

Как да забраните достъп до сървъра си от чужбина. Трябва ви списък с адресите от българското пространство, за целта използвам cron job и си ги тегля на всеки час и рестартирам фаеруола:
#!/bin/sh

BGPEER_FILE="BGPEERING.IPs"
BGPEER_URL="http://ip.ludost.net/cgi/process?country=1&country_list=BG&format_template=prefix&format_name=&format_target=&format_default="
#######################################################################
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
### DOWNLOAD BG-PEERING IPs ###
wget -T 10 -t 1 -nd -O "/etc/rc.d/firewall/$BGPEER_FILE.tmp" "$BGPEER_URL" >/dev/null 2>&1

if [ "x$?" != "x0" ]; then
    rm "/etc/rc.d/firewall/$BGPEER_FILE.tmp"
    exit $?
fi

egrep -v '^#' "/etc/rc.d/firewall/$BGPEER_FILE.tmp" > "/etc/rc.d/firewall/$BGPEER_FILE"
rm "/etc/rc.d/firewall/$BGPEER_FILE.tmp"

/etc/rc.d/rc.firewall


До тук добре, но в /etc/rc.d/rc.firewall трябва да имате нещо от типа:

OutI="eth0"
OutIP="192.168.0.150"
iptables="/usr/sbin/iptables"
echo="/bin/echo"

ma="/etc/rc.d/firewall/BGPEERING.IPs"
if [ -f $ma ]
then
  printLog "Processing allowed TCP hosts..."
  for ip in `cat $ma`
do
 printLog "Allowing access to $ip"
 $iptables -A INPUT -s $ip -d $OutIP -p tcp -j ACCEPT
 done
fi

ma2="/etc/rc.d/firewall/BGPEERING.IPs"
if [ -f $ma2 ]
then
  printLog "Processing allowed UDP hosts..."
  for ip in `cat $ma2`
do
 printLog "Allowing access to $ip"
 $iptables -A INPUT -s $ip -d $OutIP -p udp -j ACCEPT
 done
fi

# Drop all other incoming traffic
printLog "Will drop and log all other incoming traffic"
$iptables -A INPUT -d $OutIP -p tcp -j DROP
$iptables -A INPUT -d $OutIP -p udp -j DROP

Това е :)